Booking

Vores lokaler bookes on-line her . Du kan både logge på ved brug af din Nem-ID (hvis du booker som privatperson) eller ved ”brugernavn” (hvis du booker som repræsentant for en forening, aftenskole eller virksomhed).

Har du spørgsmål til brugen af on-line booking, vil vi opfordre til at I først orienterer jer på Gladsaxe Kommunes hjemmeside: www.gladsaxe.dk/booking. Henvendelser vedrørende lokaleønsker og brug af on-line booking sendes til nybooking@gladsaxe.dk.

Der sker løbende ændringer i funktioner og brugeroplevelsen af vores on-line booking system, så bliv ikke forvirret eller bekymret. Der er oprettet en informationsside på www.gladsaxe.dk/booking , hvor du/I løbende kan finde aktuelle informationer.

INFO


Ved booking kan man kun benytte de lokaler, der er anført i tilladelsen fra Børne- og Kulturforvaltningen, og de anførte klokkeslæt skal overholdes. De praktiske forhold omkring arrangementet aftales i god tid med kulturhusledelsen. Herunder udleveres nøglebrik (VIGTIGT), som skal hentes og returneres på kontoret i åbningstiden og om nødvendigt gennemgås evt. teknisk udstyr i lokalerne.

Husk endvidere at melde afbud i god tid til nybooking@gladsaxe.dk, hvis lokalet ikke anvendes, så andre kan få nytte af lokalet.

Priser for private (perioden 2021-2024):

Leje af fællesrum og køkken (max. 150 pers.):
Pris pr. time: 460 kr. pr. time.
Pris hele dagen: 4694 kr. (heldagstakst er inkluderet obligatorisk rengøringstakst på 826 kr.)

Leje af mødelokaler, undervisningslokaler og danesale:
Pris pr. time: 152 kr.

Privat udlejning finder fortrinsvis sted i månederne maj, juni og august, og det udlejede stilles til rådighed fra kl. 10.00 – 23.00. Efter kl. 23.00 er timeprisen 1.185 kr. med seneste sluttid kl. 02.00

Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i Gladsaxe har pr. 7. marts 2017 bestemt følgende principper for tildeling af Telefonfabrikkens lokaler:

  • Aktiviteter i regi af aftenskoler, selvorganiserede grupper, foreninger, musik- og billedskolen og handicaporganisationer sideordnes i forhold til sæsonbooking.
  • Den nuværende præcedensregel, hvor sidste års booking giver fortrinsret for indeværende års booking, fastholdes.
  • Ledige tider kan fordeles efter sæsonfordelingen, hvis følgende forhold er opfyldt:
    • Der skal være tale om en kulturel aktivitet
    • Aktiviteten skal være passende til lokalets beskaffenhed
    • Idrætsforeninger kan ikke booke lokaler til idrætsaktiviteter.

Ledig tid, som ikke er booket af foreninger, grupper eller andre brugere, kan lejes ud til private.

Ved andre ønsker end ovennævnte kontakt da Børne- og Kulturforvaltningen eller kulturhusleder : Betina Louise Kimergård: 3954 2030