Booking

INFO


Ved booking kan man kun benytte det/de lokaler, der er anført i tilladelsen fra Børne- og Kulturforvaltningen, og de anførte klokkeslæt skal overholdes. De praktiske forhold omkring arrangementet aftales i god tid med kulturhusledelsen. Herunder udleveres nøglebrik (VIGTIGT), som skal hentes og returneres på kontoret i åbningstiden og om nødvendigt gennemgås evt. teknisk udstyr i lokalerne.

Husk endvidere at melde afbud i god tid til nybooking@gladsaxe.dk, hvis lokalet ikke anvendes, så andre kan få nytte af lokalet.

Priser for private (perioden 2021-2024):

Leje af fællesrum og køkken (max. 150 pers.):
Pris pr. time: 460 kr. pr. time.
Pris hele dagen: 4694 kr. (heldagstakst er inkluderet obligatorisk rengøringstakst på 826 kr.)

Leje af mødelokaler, undervisningslokaler , Drop Inn (og dansesale):
Pris pr. time: 152 kr.

Privat udlejning finder fortrinsvis sted i månederne maj, juni og august, og det udlejede stilles til rådighed fra kl. 10.00 – 23.00. Efter kl. 23.00 er timeprisen 1.185 kr. med seneste sluttid kl. 02.00

Ved spørgsmål eller andre ønsker end ovennævnte kontakt da kulturhusleder : Betina Louise Kimergård mail: beloki@gladsaxe.dk / tlf. 61658454