Boomerang Bags to go

Ikke engang Coronaen skal sætte en kæp i symaskinehjulet og vores fantastiske syprojekt. Nu vil vi prøve at sy hjemmefra, og vi håber at du vil være med?

Gladsaxe Bibliotekerne vil udskifte deres plastposer med stofposer, som ikke bare kan bruges igen, men som også er lavet af genbrugsstof. Derfor har vi på Telefonfabrikken sammen med biblioteket og RepairCafé Gladsaxe arbejdet med at sy nye poser af gammelt stof efter den australske model Boomerang bags. Her donerer frivillige stof og frivillige syer, og så kan alle tage en pose på biblioteket, når de låner bøger og aflevere den, når de kommer næste gang.

Hvis du vil hjælpe til og sy derhjemme, så kan du nu det.

Du har to muligheder:

  • Vi har lavet gør-det-selv pakker, hvor alt er klart; stoffet er klippet til og en syvejledning er vedlagt.  Alt du skal gøre er at hente en Gør-det-selv pakke her på Telefonfabrikken, tage den med hjem, sy muleposen og returnere den færdigsyet pose, når du er færdig.
  • Du har allerede noget stof, du gerne vil donere, så du følger blot syvejledningen, som du finder vedhæftet længere nede på siden. Du afleverer efterfølgende den færdigsyet pose.

Gør-det-selv pakker er klar fra 25. maj og kan hentes (og færdige muleposer kan returneres), i de særligt opsatte kasser ved hovedindgangen. Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus (Telefonvej 8, 2860 Søborg). Kasserne er åbne alle ugens dage kl. 8-22, med undtagelse af juli måned, hvor kulturhuset holder sommerferielukket. Når du alligevel er der, er du selvfølgelig velkommen til at tage endnu en gør-det selv pakke med hjem og tage en tur mere.

Følg (sy)vejledningen herunder, hvis du vil være med.

Bruger du dit eget stof, må du selv vælge om muleposen skal være et helt stykke stof, eller om du vil sætte det sammen af flere forskellige stykker ala. Patchwork – dit valg, dit design og dit bidrag til et grønnere Gladsaxe

Hvis du vil følge med i projektet og møde andre, der på samme måde som dig slår et slag for miljøet og fællesskabet, så find os på facebook

Forholdsregler og COVID-19

Selv om risikoen for smittespredning via tekstiler generelt betragtes som lille har vi taget alle forholdsregler for Corona og har haft både stof og gør-det-selv pakker i karantæne. De færdigsyede poser der kommer retur vil også komme i karantæne, så du kan trygt være med.

Boomerang to go – Help us make reusable bags for the libraries

Not even the Corona virus will drive a cart horse through our fantastic sewing project. Now we will just try to do it from home, and we hope you will join us?

Gladsaxe Bibliotekerne want to replace all their plastic bags with ones made of fabric. Not only are these bags reusable, they are also made from recycled materials. In a collaboration between Gladsaxe Bibliotekerne and Teleonfabrikken – Gladsaxe kulturhus bags have already been made by Repair Café – Gladsaxe, using the Australian concept called Boomerang bags. Some volunteers donate fabric while others sew, so that everybody can grab a bag, when lending books at the library and returning it when delivering their books back.

If you want to help and sew at home, this has now become possible.

You have two options:

  • We have prepared Do-It-Yourself kits; fabric has been cut and a sewing guide attached. All you need to do is pick up a kit at the here at Telefonfabrikken, bring it home, floow the guide, sew the bag and return the bag when you’re done.
  • If you already have some old fabric you want to donate, then simply follow the instructions, which you will find further down this page, and bring the finished bag once you are done.

The Do-It-Yourself kits will be ready from May 25th and can be picked up by the main entrance at Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus (Telefonvej 8, 2860 Søborg). This is also the returning place for the finished Boomerang bag. The pick up-/delivery places will be open every day of the week from 8 am to 10 pm., with the exception of June where the house is closed for the summer. When you’re delivering one bag, you are more than welcome to pick up another and start again.

Follow the (sewing)guide below, if you would like to join.

If you are using your own fabrics, you can choose whether the bag will be made from piece of fabric or whether you want to mix different pieces, like a sort of patchwork – our choice, our design, our contribution to a greener Gladsaxe.

If you wish to be part of this project and meet others like you, then find us and like us at Facebook

Coronavirus Precautions

Even though the risk of contamination through textiles in general is small, we have taken all necessary precautions and will quarantine both fabrics and Do-It-Yourself kits. The returned bags will also be quarantined upon delivery, so it is perfectly safe to join the project.