OBS siden er opdateret 14. januar 2021

Vær opmærksom på at al idræts- og foreningsaktivitet er lukket frem til og med 7. februar 2021. Nedenstående retningslinjer gælder således fra når huset igen åbner efter lockdown 8. februar 2021, og kun i i den del af huset, der ikke er midlertidigt lukket pga. vandskade.

Scroll for English/

Kære brugere i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

I forhold til de seneste udmeldinger fra myndigheder følger her en opdateret udgave af rammerne og retningslinjerne for vores adfærd og adgang til Telefonfabrikken.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle:

 • Husker at holde afstand
 • Vasker og spritter hænder, når vi kommer og går
 • Bliver hjemme, hvis vi eller vores nærmeste er syge

Dernæst, må vi igen samles færre:
Fra 26. oktober til og med 28. februar er forsamlingsloftet reduceret fra 50 – 10 personer. Det betyder, at vi igen har ændret antallet af tilladte personer i kulturhusets lokaler til max. 10. Der kan forekomme undtagelser, hvis der i visse lokaler opsættes til f.eks. koncert og/eller foredrag eller hvis der er tale om aktiviteter for børn og unge op til 21 år.

I alle lokaler er der opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande. Du behøver således ikke selv at medbringe det hjemmefra, men husk stadig håndsprit til brug under din/jeres aktivitet. Det forventes, at Du/I benytter ovennævnte remedier og sørger for aftørring af ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet, samt grundig udluftning.

Når du træder inden for dørene i kulturhuset, kan du være helt tryg.

Vi sørger for stadig for, at:

 • Der er opsat fyldte spritstandere ved alle indgange til huset
 • Antal max personer pr. lokale er synligt ved alle lokaler
 • Retningslinjerne for brugen af de forskellige lokaler er placeret ved døre til hver enkelt lokale i hele huset
 • Der er opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande i lokalerne
 • Alle lokaler rengøres dagligt i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger på området


Alle I kulturaktører søger for, at:

 • Desinficere ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet (brug den sæbeopløsning der stilles til rådighed i lokalerne)
 • Medbringe desinficeringsmidler og/eller håndsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med aktivitet
 • Husk mundbind! Fra torsdag 29. oktober er det et myndighedskrav, at alle benytter mundbind i kultur- og idrætsfaciliteter. Det betyder, at du skal have bundbind på når du færdes i Telefonfabrikken. Mundbindet må fjernes når du når din lokation/lokale og din aktivitet begynder. (Du må altså gerne lave yoga, danse, male, spille billard uden mundbind)


Det forventes at alle aktører uanset aktivitet er opmærksomme på hvilke individuelle retningslinjer kulturministeriet opfordrer lige præcist jer til at følge. særligt retningslinjer for INDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV SAMT IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER er relevant

Vi følger fortsat udmeldingerne fra regeringen nøje og holder os ajour med de tilhørende retningslinjer fra styrelser og myndigheder. Det kan du også gøre på Sundhedsstyrelsens- og Kultur Ministeriets hjemmesiden

Lad os mødes om kulturen… på en sikker måde!

Dear users of Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus

Due to the latest announcements from the authorities the guidelines for our behavior and access to Telefonfabrikken has been updated.

It remains important that we all:

 • Keep our distance and ask others to be considerate
 • Wash our hands frequently and sanitize our hands with an alcohol-based hand rub upon arriving and departing
 • Stay home if you have symptoms of illness

As of October 26. until february 28 the limit for assembly has decreased from 50 to 10 people. This means that we once again have lowered the number of people allowed in each room to maximum 10. In case of specific events, such as lectures or concerts and activities for children and young people under 21 years exceptions can occur.

All rooms contain soap solution, paper and trashcans for free use. You, yourself are expected to clean the room before you leave. This means wiping of ALL contact surfaces and equipment before and after using the room. Please vent the room thoroughly as well.

When you step inside Telefonfabrikken, you can fell completely safe


We will still make sure that:

 • Hand sanitation stations are functioning at all entrances
 • Capacity limitations for the rooms is visible at each room’s entrance
 • Guidelines for use of the rooms is visible at each room’s entrance.
 • All rooms contain soap solution and paper for free use
 • All rooms and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the guidelines from the Danish Health Authorities.

We expect you to:

 • Clean all contact surfaces and equipment used both before and after using it
 • Bring your own alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol) that can be used doing your activities
 • Remember face mask! From Thursday October 29 it is a requirement that everybody wears a face mask in public places – this includes Telefonfabrikken. Masks can be removed, when you reach your destination /room and your activity begins. (You’re welcome to do yoga, dance, paint, play billiards without a mask)

It is expected that all of you, regardless of activity, are aware of and have read the individual guidelines that the Ministry of Culture expect you to follow. Especially guidelines for INDOOR SPORTS AND ASSOCIATION LIFE AND SPORTS AND LEISURE FACILITIES are releevant (Only in Danish)
We continue to monitor the government announcements and keep updated on guidelines from the authorities. You can do the same by following the National Board of Health (Denmark) and Ministry of Culture.

Let’s make culture… and be safe