OBS siden er opdateret 13.08 2021

Nedenstående gælder fra 14. august 2021 og kun i de lokaler, der ikke er midlertidig lukket pga. vandskade.

Scroll for English/

Kære brugere i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

I forhold til de seneste udmeldinger fra myndigheder følger her en opdateret udgave af rammerne og retningslinjerne for vores adfærd og brug af Telefonfabrikken.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle:

 • Husker at holde afstand
 • Vasker og/eller spritter hænder hyppigt
 • Bliver hjemme, hvis vi eller vores nærmeste er syge

Når du træder indenfor dørene i kulturhuset, kan du være helt tryg.

Vi sørger for stadig for, at:

 • Der er opsat fyldte spritstandere ved alle indgange til huset
 • Der er opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande i lokalerne
 • Alle lokaler rengøres dagligt i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området


Alle I kulturaktører søger for, at:

 • Desinficere ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet (brug den sæbeopløsning der stilles til rådighed i lokalerne)
 • Lufte grundigt ud. Stop evt. jeres aktivitet 5 min. før tid.
 • Medbringe desinficeringsmidler og/eller håndsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med aktivitet
 • Holde afstand

Fra 14. juni er det ikke længere et krav med hverken mundbind eller Coronapas, når du besøger kulturhuset.

Fra 14. august forsvinder også afstands- og arealkravet og kulturhusets lokaler er derfor tilbage til sin normale kapacitet.


Det forventes stadig at alle aktører uanset aktivitet er opmærksomme på hvilke individuelle retningslinjer Kulturministeriet opfordrer lige præcist jer til at følge. Særligt retningslinjer for INDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV SAMT IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER er relevant

Vi følger fortsat udmeldingerne fra Statsministeriet nøje og holder os ajour med de tilhørende retningslinjer fra andre relevante styrelser og myndigheder. Det kan du også gøre på Sundhedsstyrelsens- og KulturMinisteriets hjemmesiden

Lad os mødes om kulturen… på en sikker måde!

Dear users of Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus

Due to the latest announcements from the authorities the guidelines for our behavior at Telefonfabrikken has been updated.

It remains important that we all:

 • Keep our distance and ask others to be considerate
 • Wash our hands or sanitize our hands with an alcohol-based hand rub frequently
 • Stay home if we have symptoms of illness

From June 11th the limits for assembly is 100 peolpe. But due to the m2 rule most room here at Telefonfabrikken have capacity for less. (see the capacity of each room her). In case of specific events, such as lectures or concerts exceptions can be made.

All rooms contain soap solution, paper and trashcans for free use. You, yourself are expected to clean the room before you leave. This means wiping of ALL contact surfaces and equipment before and after use. Please vent the room thoroughly as well.

When you step inside Telefonfabrikken, you can fell completely safe

We will make sure that:

 • Hand sanitation stations are functioning at all entrances
 • All rooms contain soap solution and paper for free use
 • All rooms and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to Danish Health Authorities guidelines

We expect you to:

 • Clean all contact surfaces and equipment used both before and after using it
 • Thoroughly venting. End your activity early, so you have time to vent.
 • Bring your own alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol) witch can be used doing your activities
 • Keep you distance


From 14 June, it is no longer a requirement to wear a face mask or show Coronapas while visiting Telefonfabrikken.

From 14 August, the distance and area requirement will also disappear and all rooms will return to their normal capacity.


It is expected that all of you, regardless the activity you do, have read the individual guidelines from the Ministry of Culture. Especially guidelines for INDOOR SPORTS AND ASSOCIATION LIFE AND SPORTS AND LEISURE FACILITIES are releevant (Only in Danish)
We continue to monitor at update guidelines from the authorities. You can do the same by following the National Board of Health (Denmark) and Ministry of Culture.

Let’s make culture… and be safe