Kriterier og procedure for tildeling af midler

Kulturhusets eventpulje uddeler hvert år puljemidler til relevante kulturbegivenheder og særlige events.

Følgende retningslinjer er gældende for ansøgninger:

  • Støtten gives til aktiviteter, der er med til at fremme den udvikling, som Kulturhus Telefonfabrikken retter fokus mod.            
  • Ansøgningen skal svare på: Formål, indhold, omfang, målgruppe og økonomi.
  • Støtten gives til foreninger/grupper/andre brugertyper, der fast har til huse i Telefonfabrikken. Arrangementet kan dog godt afholdes uden for Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus.
  • De ansøgte arrangementer skal være åbne for alle (og ikke nødvendigvis gratis).
  • Støtten betinges af, at den enkelte ansøger udfærdiger en pressemeddelelse om det pågældende initiativ/arrangement. Det skal fremgår af pressemeddelelsen at arrangementet er støttet af Telefonfabrikkens Eventpulje. Ydermere skal der oprette en begivenhed på KulturNaut.dk.
  • Pressemeddelelsen sendes til Gladsaxebladet, KULTUREN og Telefonfabrikken.
  • Tekst materiale + billeder sendes til Telefonfabrikken digitalt, så det kan komme på hjemmeside og Facebook forud for arrangementet.
  • Oprettes der et Facebook event, skal Telefonfabrikken gøres til medarrangør.
  • På arrangementet skal Telefonfabrikkens scenetæppe og roll up’s med ’Støttet af Telefonfabrikkens Eventpulje’ tydeligt kunne ses af presse og besøgende.

Der er løbende ansøgningsfrist.