FAQ – Vandskade

/// Scrol for English

senest opdateret d. 11.10.2021

Er hele Telefonfabrikken åben igen?
Nej, det er ca. 2/3 af lokalerne der genåbner:

 • Fællesrummet
 • Køkkenet
 • Mødeloklaet
 • Billard
 • Administrationen inkl. Ældre Sagens og Kulturen kontor
 • Bad, omklædning og toiletter
 • Drop Inn
 • Musikkælderen
 • Bagsværd Amatørscene og Gawenda (delvist)
 • Dansesal 1 + 4 (NYT)
 • Undervisning 1+2
 • Billedkunst (undervisning 3)
 • Smykkeværkstedet
 • Keramik
 • Minimøderum 1-4 (NYT)
 • Multirum (NYT)

Er det sundhedsmæssig forsvarligt at benytte disse lokaler?
Ja. Vandskaden var ikke så vidtstrakt som først antaget og vi kan trygt tage ovenstående lokaler i brug allerede nu. Der er udført undersøgelser og specialrengøring i alle åbne lokaler.

Hvor længe vil de resterende lokaler være lukket ?
Indtil videre

Fungerer lokalerne som de plejer?
Ja, pr. 1.2.2022 er alle åbne lokaler tilbage til ‘normal’ brug. Drop inn har således igen status som et lokale der frit kan benyttes og IKKE kan bookes.

Kan jeg forvente at få de lokaler jeg plejer, på de tidspunkter jeg plejer?
Vi bestræber os på at realisere jeres ønsker samtidig med, at vi får jer fordelt optimalt i lokalerne. Vi kan således ikke love at alt bliver som det plejer og foreninger og grupper må indstille sig på at være generelt omstillingsparate og fleksible i forhold til eksisterende bookinger og aktiviteter. Ydermere vil keramikværkstedet fremadrette kun blive benyttet til keramik produktion og billedkunstholdig henvises til Billedkunstlokalet/ Undervisning 3.

Hvordan booker jeg lokaler?
Det er igen muligt at booke lokaler via. online bookingsystemet og hvis du har spørgsmål så kontakt venligst nybooking@gladsaxe.dk. de kan også kontaktes telefonisk tirsdag og torsdag fra kl. 9-15. Tlf. 39575337.

Skal jeg meddele, hvis jeg ikke skal bruge lokalet alligevel?
Ja. Der skal altid meldes afbud hvis lokalet ikke benyttes. Vi er stadig presset på plads, så vi skal hjælpe hinanden og gøre plads til hinanden. Afbud meldes til nybooking@gladsaxe.dk.

Kan alle booke lokalerne?
De kulturelle foreninger, og indtil sommeren 2021 også Gladsaxe Musik og Billedskole, har fortrinsret til at booke lokalerne. Det betyder også, at ældreklubber, aftenskoler og andre må afvente ledige tider eller finde lokaler andre steder. Ligesom ejerforeninger, politiske grupper og private aktører prioriteres herefter.

.

/// English version

Are all rooms at Telefonfabrikken reopened?
No, only about 2/3 of the house reopens:

 • Fællesrummet
 • The Kitchen
 • Mødeloklaet (meeting)
 • Billard
 • The administration office including the offices belonging to Ældre Sagen and Kulturen
 • Bath, changing rooms and toilets
 • Drop Inn
 • Musikkælderen
 • Bagsværd Amatørscene (BAS) og Gawenda (only partly)
 • Dansesal 1 + 4 (new)
 • Undervisning 1+2
 • Billedkunst (undervisning 3)
 • Smykkeværkstedet (workspace jewelry)
 • Keramik (workspace ceramics)
 • Minimøderum 1-4 (new)
 • Multirum (new)

Is it safe to use the reopened rooms?
Yes. The water damage was not as extensive as first assumed and we can safely use the above-mentioned rooms. All rooms have been special cleaned.

How long will the remaining rooms be closed?
Until further notice

Can we use the rooms as usual?
Yes. From February 1th all (open) rooms are back to ‘normal’ use. This also means that Drop Inn no longer can be booked and is back to having the status of a place where you spontaneously can hang out and drink coffee or eat lunch with your teammates.

Can we expect the same room at the same time?
We strive to grant your wishes while at the same time filling the timeslots so that we deploy the space to fit inn as many activities as posible. We cannot promise that everything will be as ‘normal’, and we thank you for your flexibility up front.

How do I book a room?
It is once again posible to book through our online booking system. If you have any questions please contact nybooking@gladsaxe.dk. You can also reach them by telephone Tuesday and Thursday from 9am-3pm.

Should I notify booking if I do not need the room anyways?
Yes. It is more important than ever that you cancel your booking if you do not do your activity. We are only allowed to use 1/3 of the house, so we need to help each other and make room for each other.  Cancellations must be reported to nybooking@gladsaxe.dk.

Can everyone book a room at Telefonfabrikken?
The cultural associations and cultural groups are prioritized regarding booking i.e. senior clubs, evening schools as well as political groups and private bookings etc. comes second.