FAQ – Vandskade

/// Scrol for English

senest opdateret d. 11.10.2021

Er hele Telefonfabrikken åben igen?
Nej, det er ca. 1/3 af lokalerne der genåbner:

 • Fællesrummet
 • Køkkenet
 • Mødeloklaet
 • Billard
 • Administrationen inkl. Ældre Sagens og Kulturen kontor
 • Bad, omklædning og toiletter
 • Drop Inn
 • Musikkælderen
 • Bagsværd Amatørscene og Gawenda

Er det sundhedsmæssig forsvarligt at benytte disse lokaler?
Ja. Vandskaden var ikke så vidtstrakt som først antaget og vi kan trygt tage ovenstående lokaler i brug allerede nu. Der er udført undersøgelser, specialrengøring og alle åbninger/døre ind til det berørte område er blevet hermetisk lukket OG det bliver der ved med at være, indtil skaderne er udbedret.

Hvornår forventes det, at vi kan bruge hele Telefonfabrikken igen?
Det forventes, at vi kan tage den resterende del af kulturhuset i brug igen fra august 2022.

Fungerer lokalerne som de plejer?
Til dels ja, MEN den nye situation afløser samtidig den vante måde vi booker, bruger og agerer i lokalerne. Det vil blive nødvendigt at omlægge brugen af lokalerne, så de kan benyttes til forskellige aktiviteter. F.eks. skal Fællesrummet såvel som Mødelokalet og Drop Inn kunne bruges til både bevægelsesaktivitet, kreativitet og tankesport. Derudover omdannes Drop Inn til et regulært lokale, der skal bookes på lige fod med husets andre lokaler.

Er Drop Inn fortsat åben for alle?
Nej, Drop Inn bliver nu et lokale, der skal bookes på lige fod med de øvrige lokaler i Telefonfabrikken. Det foregår vi kontoret eller via nybooking@gladsaxe.dk.

Kan jeg fortsat altid gå ind og hente en kop kaffe og sidde og slappe af i Drop Inn?
Nej, I denne særlige periode er Drop Inn et lokale, der skal bookes før du kan bruge det. Al booking foregår via kontoret eller via mail til nybooking@gladsaxe.dk.

Kan jeg forvente at få de lokaler jeg plejer, på de tidspunkter jeg plejer?
Vi bestræber os på at realisere jeres ønsker samtidig med, at vi får jer fordelt optimalt i lokalerne. Vi kan således ikke love at alt bliver som det plejer og foreninger og grupper må indstille sig på at være generelt omstillingsparate og fleksible i forhold til eksisterende bookinger og aktiviteter.

Hvordan booker jeg lokaler?
Det vil ikke være muligt at booke lokaler via. online bookingsystemet som hidtil, til gengæld kan du skrive en mail til nybooking@gladsaxe.dk med din forespørgsel.

Skal jeg meddele, hvis jeg ikke skal bruge lokalet alligevel?
Ja. Det er vigtigere end nogensinde før, at der meldes afbud hvis lokalet ikke benyttes. Vi er presset på plads, så vi skal hjælpe hinanden og gøre plads til hinanden. Afbud meldes til nybooking@gladsaxe.dk.

Kan alle booke lokalerne?
De kulturelle foreninger, og indtil sommeren 2021 også Gladsaxe Musik og Billedskole, har fortrinsret til at booke lokalerne. Det betyder også, at ældreklubber, aftenskoler og andre må afvente ledige tider eller finde lokaler andre steder. Ligesom ejerforeninger, politiske grupper og private aktører prioriteres herefter.

.

/// English version

Are all rooms at Telefonfabrikken reopened?
No, only about 1/3 of the house reopens:

 • Fællesrummet
 • The Kitchen
 • Mødeloklaet
 • Billard
 • The administration office including the offices belonging to Ældre Sagen and Kulturen
 • Bath, changing rooms and toilets
 • Drop Inn
 • Musikkælderen
 • Bagsværd Amatørscene (BAS) og Gawenda

Is it safe to use the reopened rooms?
Yes. The water damage was not as extensive as first assumed and we can safely use the above-mentioned rooms. All rooms have been special cleaned and all openings/doors to the affected area is hermetically sealed until the damage behind it is fixed.

When will the rest of Telefonfabrikken reopen?
The remaining part of Telefonfabrikken is expected to reopen from august 2022.

Can we use the rooms as usual?
Kind of, BUT we do need to accept that all rooms can be booked for all kinds of activities. Fællesrummet as well as Mødelokalet and Drop Inn will contain dancing, yoga, and other physical activities aswell as painting and drawing, meetings and Mind Sports. In addition, another new thing is that you must book Drop Inn. Drop Inn is no longer a place where you spontaneously can hang out and drink coffee or eat lunch with your teammates. From now on you must book it in advance like all other rooms in Telefonfabrikken.

Is Drop Inn still open to everyone?
No, Drop Inn is now a room that must be booked on equal terms as all other rooms at Telefonfabrikken. You can book through the office or by sending a email to nybooking@gladsaxe.dk.

Can we still get a cup of coffee and sit and relax in Drop Inn?
No, during this period, you can only use the Drop Inn if you have prebooked the room. All bookings are made through the office or by sending an e-mail to nybooking@gladsaxe.dk.

Can we expect getting the same room at the same time that we are used to?
We strive to grant your wishes while at the same time filling the timeslots so that we deploy the space to fit inn as many activities as posible. We cannot promise that everything will be as ‘normal’, and we thank you for your flexibility up front.

How do I book a room?
When booking a room, it will no longer be possible to book online. Instead, anyone is required to send an email request to nybooking@gladsaxe.dk

Should I notify booking if I do not need the room anyways?
Yes. It is more important than ever that you cancel your booking if you do not do your activity. We are only allowed to use 1/3 of the house, so we need to help each other and make room for each other.  Cancellations must be reported to nybooking@gladsaxe.dk.

Can everyone book a room at Telefonfabrikken?
The cultural associations and cultural groups are prioritized regarding booking i.e. senior clubs, evening schools as well as political groups and private bookings etc. comes second.