Senest opdateret 25.09.2020 / læs også FAQ
Scrool for english

(Gen)åbning

Kære brugere i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

I forhold til udmeldingerne fra Justitsministeriet og Kulturministeriet sender jeg hermed en opdateret udgave af rammerne og retningslinjerne for vores adfærd og adgang til Telefonfabrikken i forbindelse med genåbning.
Det er fortsat vigtigt, at vi alle:

 • Husker at holde afstand
 • Vasker og spritter hænder, når vi kommer og går
 • Bliver hjemme, hvis vi eller vores nærmeste er syge

Dernæst, må vi igen samles færre:
Fra 8. september er forsamlingsloftet i Gladsaxe reduceret fra 100-50 personer . Det betyder, at vi igen har ændret max. antal personer i de største af kulturhusets lokaler. Se hvilke her

Husk stadig at:
ALLE nøgler skal opdateres på Telefonfabrikkens kontor. Det er vigtigt, at du RINGER og aftaler et tidspunkt for, hvornår du kommer, så vi undgår kødannelse. Ring 20156508.

Som noget nyt er der i alle lokaler opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande. Du behøver således ikke længere selv at medbringe det hjemmefra. Det forventes, at Du/I benytter ovennævnte remedier og sørger for aftørring af ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet, samt grundig udluftning.

Når du træder inden for dørene i kulturhuset, kan du være helt tryg. Vi sørger for stadig for, at:

 • Der er opsat fyldte spritstandere ved alle indgange til huset
 • Antal max personer pr. lokale er synligt ved alle lokaler
 • Retningslinjerne for brugen af de forskellige lokaler er placeret ved døre til hver enkelt lokale i hele huset
 • Alle lokaler rengøres dagligt i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

Alle I kulturaktører søger for, at:

 • Desinficere ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet
 • Medbringe desinficeringsmidler og/eller håndsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med aktivitet

HVEM KAN starte op?
Med retningslinjer fra Kulturministeriet (fra 7.juni) blev der åbnet for det indendørs idræts- og foreningsliv. Dvs. ALLE kulturelle foreninger, ad hoc kulturskabere, private aktører og selvorganiserede brugere, der har bookinger i huset, kan således bruge huset igen. Dvs. alle jer i:

 • Værkstederne
 • Undervisningslokalerne
 • Møderummene
 • Teatersalene
 • Musikere – bands
 • Danse- og afspændingslokaler

Dette inkluderer også:

 • Tankesport – bridge, skak o.l.
 • Billard
 • Al indendørs bevægelse – både højintensitet (dans, gymnastik o.l.) og lavintensitet (yoga, mindfulness o.l.)
 • Brugen af omklædningsrummene

Det forventes at alle aktører uanset aktivitet er opmærksomme på hvilke individuelle retningslinjer kulturministeriet opfordrer lige præcist jer til at følge. Se retningslinjerne

Vi følger fortsat udmeldingerne fra regeringen nøje og holder os ajour med de tilhørende retningslinjer fra styrelser og myndigheder. Det kan du også gøre her: https://www.sst.dk/da/corona og https://kum.dk/covid-19/

Vi glæder os til at se endnu flere af jer

Mange hilsner
Betina Louise Kimergård

English version/

read FAQ her

Dear users of Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus

Regarding the latest announcements from the Ministry of Justice and the Ministry of Culture, I hereby send you an updated version of the guidelines for our behavior and access to Telefonfabrikken.
It remains important that we all:

 • Keep our distance and ask others to be considerate
 • Wash our hands frequently and sanitize our hands with an alcohol-based hand rub upon arriving and departing
 • Stay home if you have symptoms of illness

Do to COVID- 19 there is still restrictions that need to follow regarding use of the rooms here at Telefonfabrikken

As of September 8. the limit for assembly has decreased from 100 to 50 people. This means that we once again have lowered the number of people allowed the largest rooms at Telefonfabrikken. See the new limitations and follow the sitauion closely here

From today you no longer need to bring your own disinfectant. From today we provide you with soap solution, paper and trashcans in all rooms for free use. You, yourself are expected to use these cleaning tools and clean the room before you leave. We recommend you to clean the room when you arrive too. This means wiping of ALL contact surfaces and equipment before and after using the room. Please vent the room thorughly aswell

Do still remember that:
ALL keys need to be updated here at the office. It is important that you call in advance at tel. 20156508 and schedule a time, in order to avoid queues.

We will still make sure that:

 • Hand sanitation stations are functioning at all entrances
 • Capacity limitations for the rooms is visible at each room’s entrance
 • Guidelines for use of the rooms is visible at each room’s entrance.
 • All rooms and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the guidelines from the Danish Health Authorities.

We expect you to:

 • Clean all contact surfaces and equipment used both before and after using it
 • Bring your own alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol) that can be used doing your activities

WHO CAN USE THE FACILITIES now?
With the guidelines from the Ministry of Culture (from June 7), we can now open for indoor sport and associations activities. i.e. All cultural association, organizations, ad hoc culturemakers and private agents, that have bookings at Telefonfabrikken. Which means all of you in:

 • Workshops
 • Classrooms
 • Meeting rooms
 • Theater venues
 • Musicians – bands
 • Dance- and relaxation rooms

This also includes:

 • Mind sports – Bridge, Chess etc.
 • Billiard
 • All indoor sports – both high intensity (dancing, gymnastics etc.) and slow-breathing movement activities (Yoga, mindfulness etc.)
 • the use of the changing rooms.

It is expected that all actors, regardless of activity, are aware and have read of the individual guidelines that the Ministry of Culture expect you to follow. Se guidelines

We continue to monitor the government announcements and keep updated on guidelines from the authorities. You can do the same: https://www.sst.dk/da/corona and https://kum.dk/covid-19/.

We look forward to seeing you

Kind regards
Betina Louise Kimergård