Gladsaxe Loves Culture

Gladsaxe Loves Culture er en mangfoldighedsfestival der afholdes den første lørdag i juni. Sammen med et hav af kulturelle aktører og lokale foreninger åbner Gladsaxe Loves Culture hver år dørene op for en festival med fokus på mødet på tværs af kulturer for at gøre op med kulturdiskussionerne og i stedet dyrke nysgerrigheden og mangfoldigheden.

Vi er alle en del af en kultur. En måde at se og forstå verden, specifikke historier og bestemte traditioner, der er blevet videreført fra generation til generation. Vores kultur har derfor enorm betydning for vores handlen og væren, og ikke mindst måden hvorpå vi ser og forstår os selv og hinanden. Men i stedet for at blive ved med at diskutere hvad der definerer ”din” kultur og ”min” kultur, så lad os mødes om forskellighederne, lære af hinanden og skabe ”vores” kultur. Kultur er nemlig noget, der kan bringe os sammen, og noget vi kan dyrke i fællesskab – trods forskelligheder.

Med 7 år på bagen er Gladsaxe Loves Culture blevet en markant kulturel begivenhed – et kulturmekka, der præsenterer borgerne i og omkring Gladsaxe for forskellige kulturer fra hele verden. Festivalen breder sig i og omkring Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, og præsenterer publikum for mad, dans, musik, litteratur, design, debat og bazarer fra alverdens lande – alt sammen ganske gratis.

I 2014 lavede vi for første gang Gladsaxe Loves Culture – en fusion af Gladsaxe Kommune Integrationsråds Verdenskulturfestival og Telefonfabrikkens Åben Hus-arrangement. Der var et stort overlap, hvad angik indhold, kulturproducenter (foreninger, grupper og institutioner), og derudover også et overlap i målgruppen for de to arrangementer. På den baggrund besluttede arrangørerne bag de to begivenheder at prøve en fusion og derigennem videreføre de tidligere projekter i en fælles festival. Partnerne i Gladsaxe Loves Culture er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus. Og selvfølgelig alle de mange frivillige, kulturelle aktører og lokale foreninger, der hvert år stiller op og hjælper med boder, indslag, mad og afvikle på selve dagen.

I understående film, kan du få et indblik i den fanatiske dag

Gladsaxe Loves Culture 2022

Gladsaxe Loves Culture PRÆSENTERER Verdens Folkekøkken 2021

Gladsaxe Loves Culture 2019

Gladsaxe Loves Culture 2018