Kom til Generalforsamling og mød folkene fra din lokalafdeling SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 1. februar 2018 kl. 18.30 – 21.30 i Telefonfabrikkens fællesrum (også kaldet lokale 204). Der vil være lidt at spise og drikke.

Her kan du komme med idéer til, hvad SIND lokalt skal tage fat på. Og hvis du har lyst, kan du også få en rolle i arbejdet i SIND, eksempelvis i bestyrelsen eller i forbindelse med foreningens aktiviteter og tilbud.

 

Aftenens program:

Oplæg fra repræsentanter fra psykosociale tilbud eller andre samarbejdspartnere

Spørgsmål: Hvilke tilbud og aktiviteter har I?  Hvem kan deltage i disse?

Gladsaxe: Carlshuse – aktiviteter, fællesskab og udvikling på tværs

Leder af Carlshuse´s Psykosociale tilbud, Eva Karlsson

Gentofte: Sundhedscenter Hvide Hus eller Socialpsykiatrisk Center, Stolpegårdsvej

Leder Thomas Petersen eller Leder Charlotte Nylykke

Lyngby: Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Centerleder Line Pinstrup eller Projektkoordinator på selvhjælp Bente Sæderup

Spørgsmål og dialog ca. 19.15 til kl. 19.45

Pause i et kvarter

Generalforsamlingen starter kl. 20 og slutter kl. 21.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne §5 – Forslag til formanden inden 25. januar 2018

Formand for SIND GGL: Svend Balle mail: svendbax@hotmail.com

I hele 2018 kan alle benytte sig af Flextrafik, som kører lige til døren. Det er dog en betingelse at turen starter fra en adresse i Gladsaxe Kommune.