Drop Inn

Hvor mange personer må opholde sig i Drop Inn

Gælder fra til 11. juni 2021

Drop Inn: 31 personer (bevægelse) 63 personer (stillesiddende aktivitet)

Udstyr

16 kanals mixer med professionelt PA anlæg (monitor kanal2)
Professionelt lysanlæg ved henvendelse til kontoret (*)
Projekter (VGA)
Scenepodier
Flygel
Fadølsanlæg
Opvaskemaskine
Køleskab

Alle arrangementer i rummet skal være åbne for alle, med undtagelse af teaterforeningerne, der som de eneste kan disponere alene over lokalet i forbindelse med deres forestillinger. Drop Inn kan ‘bookes’ tre måneder frem i tiden via kalenderen der hænger ved siden af indgangen til lokalet. Man kan således IKKE regne med, at der ikke kommer andre brugere. Der må ikke skrives direkte på kalenderen, kun på dokumentet ved siden af.