Smykkeværksted

Udstyr

Lokalet kan pr. 17.08.2020 rumme:
26 personer se pladsplan for fordeling her

Værkstedet kan kun benyttes under instruktion fra en lærer.

14 guldsmede pladser
Polermaskiner
Stenslibemaskiner
Smeltebord
Emaljeovn
Valse
Søjleboremaskine
Trækbænk
Mikromotor