Månedens forening: Gladsaxe Jazzklub

Med over 30 årlige koncerter, studieture, foredrag og musikudgivelser er Gladsaxe Jazzklub er en af kommunens mest aktive foreninger. Medlemstallet er stadigt stigende og deres jazzkoncerter trækker fulde huse næsten hver eneste gang. Derfor sidder publikum også tæt, når der afholdes middag og koncert i Telefonfabrikken.

 

En Jazzklub bliver til

Foreningens historie starter i sommeren 2007. Der blev gennem lokalaviserne i Gladsaxe indkaldt til et møde hvor interessen for at etablere en jazzklub kunne drøftes. Initiativet kom fra Lars Abel, som er mangeårig kommunal politiker i Gladsaxe kommune. Blandt de mange fremmødte blev der nedsat en arbejdsgruppe på 10 personer med de opgaver at drøfte grundlaget for en jazzklub samt at indkalde til en stiftende generalforsamling. I november 2007 var Gladsaxe Jazzklub en realitet.

 

Musik med mere

Gladsaxe Jazzklub er dygtige til at samarbejde. Ofte teamer foreningen op med lokale samarbejdspartnere og kombinerer interessen for jazzmusikken med andre oplevelser. Eksempelvis sammenkobles jazz og brunch i Aldershvile Slotspavillon, ligesom Jazzklubben også er med på Gladsaxe Dagen og kulturfestivalen, Gladsaxe Loves Culture, hvor flere kulturelle indslag samles under ét arrangement. Foreningens største bedrift til dato må imidlertid siges at være Jazzens Saga, som blev afholdt første gang i efteråret 2014. Her indgik Jazzklubben i et bredt samarbejde med Telefonfabrikken, Bibliografen, Gladsaxe Bibliotekerne, Gladsaxe Musik- og Billedskole og Gladsaxe Oplysningsforbund, om en serie arrangementer, der førte publikum igennem jazzmusikkens historie ved at koble foredrag, musik, filmklip og live-koncerter. Billetterne blev udsolgt på under én time, og på baggrund af den store interesse afholdes Jazzens Saga igen i efteråret. Billetsalget åbner torsdag den 13. august. Læs mere her: http://www.gladsaxejazzklub.dk/nyheder/2015/jazzens-saga-2015

 

Medvind giver energi

Bestyrelsen er selv på banen når klubbens koncerter og aktiviteter skal afvikles, og det bliver til en hel del arbejde for foreningens arrangører. Så hvor får de energien fra? Jazzklubbens formand, Ole Kjær, peger på to ting: ”For det første fornemmer vi en meget stor opbakning til vores arrangementer og modtager mange skulderklap. Det giver os energi! For det andet har vi en klar og tydelig organisation. Alle kender deres opgave og der er ingen slinger i valsen. Det betyder at arbejdet forløber ubesværet og er sjovere”.

 

Jazzhistorie i børnehøjde

I øjeblikket er Jazzklubben i dialog med Grønnemose Skole om at lave et jazz-forløb, som en led i skolebørnenes musikundervisning. Ole Kjær forklarer: ”Tanken er at tilrettelægge et forløb som formidler jazzmusikken i børnehøjde. Vi vil gerne kombinere det musikhistoriske med det praktiske, sådan at eleverne både få en dybere historisk forståelse af de jazzmusikalske genre samtidig med at de selv prøver kræfter med musikformerne”.

Vil du vide mere om Gladsaxe Jazzklub, kan du gå ind på www.gladsaxejazzklub.dk