Mandag og onsdag mødes et særligt fællesskab i Telefonfabrikken og dyrker ægte ”mormor-hygge”. Det drejer sig om kortspil, om at strikke, rafle, spille kort, billard og nogle gange banko. Naturligvis med rigelige mængder kaffe og kage til – og også gerne en snaps til frokosten. Hyggeklubben, som netop har fejret deres 45 års jubilæum, er en af Telefonfabrikkens ældste foreninger. Men selv efter 45 år er Hyggeklubben stadig aktuel for sine medlemmer og for Gladsaxes ældre borgere.

 

Glæden ved at give

Judith Svendsen og Lis Malm er engagerede som henholdsvis formand og kasserer i Hyggeklubben og udgør primus motor i foretagenet. De har meget at se til, både med at bage, købe ind, dække borde, brygge kaffe og med planlægningen af de større arrangementer i klubben. Men det er ikke kedsomhed, der får dem til at investerer deres tid og kræfter i Hyggeklubben.

Judith fortæller: ”Altså, jeg er meget kreativ med det ene og det andet. Selv hvis jeg ikke havde Hyggeklubben, så ville jeg aldrig kede mig. Det ville jeg ikke”. Lis er enig: ”Hvis ikke jeg kom i Hyggeklubben, så ville jeg bare foretage mig noget andet”. Derimod, så handler det om glæden ved at give: ”Man får en glæde ud af det. Det fuldstændig ligesom med alt muligt andet du laver og du får noget feedback. Folk siger: ”Nej, hvor er I hyggelige” og ”hvor gør i det godt”. Det er dét det kommer an på”, forklarer Lis.

 

Fra kommunalt tilbud til privat forening

Hyggeklubben blev stiftet den 21. september 1970 med det formål at ”skabe socialt samvær medlemmerne imellem gennem hygge”. Hyggeklubbens tilbud gjaldt dengang som nu for Gladsaxe Kommunes pensionister og førtidspensionister. Siden dengang er klubben vokset støt og roligt, og har den dag i dag ca. 140 medlemmer.

Initiativet til at danne en klub for de ældre borgere, kom fra Gladsaxe Kommune, hvor også den daværende borgmester, Tove Smidth, engagerede sig i etableringen. Helt frem til 1995 fungerede klubben som et kommunalt tilbud og blev primært finansieret af statslige tilskud. Men i 1995 blev klubbens fremtid usikker. Med en ny folkeoplysningslov blev det besluttet at udgifterne til foreninger og klubber blev lagt over på kommunerne, og der blev foretaget store besparelser. Interessen for at drive Hyggeklubben videre var dog så stor, at klubben blev etableret som privat forening og drevet videre af en frivilligt engageret bestyrelse.

 

Seks uger er lang tid for nogle

Mens Judith og Lis betegner pensionsalderen som en travl og dejlig tilværelse, så udgør Hyggeklubben for mange af sine medlemmer en meget stor del af deres sociale liv. ”Jeg tror, de fleste af dem der sidder omkring os her har familie, men de kommer måske ikke så meget i hverdagen. Det er måske mere om aften eller i weekenden”, fortæller Judith, og Lis supplerer: ”Men vi kan altså også godt nævne nogen, som bare er helt alene. Du skulle høre dem, når vi klubben lukker ned i sommerferien:  ”åh nej, hvad skal jeg dog lave i seks uger” Det er lang tid for nogle”. For dem betyder Hyggeklubben en enorm forskel.