Afghansk Kulturforening blev stiftet i 2000, og siden har de været involveret i forskellige arrangementer på Telefonfabrikken i Gladsaxe kommune. Foreningen har omkring 400 medlemmer fra hele landet, men holder fast til på Telefonfabrikken hver søndag samt på Mørkhøj Skole. Foreningen er en kulturforening, hvor der hverken bliver talt politik eller religion, fordi:

 ”I Afghanistan har der været politiske konflikter de sidste 35 år, så lige så snart der bliver blandet politik ind i det, går det fra hinanden. Derfor har vi det standpunkt, at der ikke skal være politik blandet ind i den her forening”, fortæller siger Shoukat, formand for foreningen.

Foreningens medlemmer tæller derfor både forskellige typer samt folk med forskellige politiske holdninger, og det er kulturen, der er i fokus.

Afghanske rødder og danske madpakker
Foreningens medlemmer beskæftiger sig med, hvordan den afghanske kultur kan fastholdes samtidig med at være en del af den danske kultur, fordi ”vi vil være afghanere lige meget hvor længe vi bliver her, men så er det også rart at have en del af sin kultur med samtidig med at man tilpasser sig den nye kultur her. Det er her vi arbejder, det er her vores børn bliver født, og det er her vi går i skole. Det er ikke sikkert vi kan rejse tilbage, men vi vil huske vores rødder”, forklarer Shoukat.

For at kunne holde fast på sin kultur skal man også kunne sproget, og derfor tilbyder foreningen modersmålsundervisning til de unge. Derudover arrangerer de madlavningsarrangementer, hvor medlemmerne lærer hinanden at lave mad fra de forskellige afghanske provinser. Der laves også dansk mad, som smørrebrød, for madpakkekulturen er ikke noget man kender til i Afghanistan. Desuden tilbydes der undervisning i nationaldans, ” for der ligger også noget identitet i at man kan danse afghansk nationaldans”. Mange af de unge i foreningen, som er født og opvokset i Danmark, viser interesse for at lære nationaldansen.

Derudover fejrer foreningen alle de afghanske kulturelle mærkedage som nytår, uafhængighedsdag og Eid sammen og arrangerer sportsaktivister for hele familien. Til juli er den årlige sommerudflugt lagt sammen med Eid – afslutning på Ramadanen – og turen går til Bakken, hvor er planlagt en stor picnic for 150-200 personer.

Afghansk mad og nationaldans på Gladsaxe Love Culture
På Gladsaxe Love Culture d.4 juni bød Afghansk Kulturforening på nationaldans og mad i basaren, hvor 3- 4 familier lavede mad til verdensrestauranten. Gæsterne har ofte kun hørt om krig og ulykke i Afghanistan, men Afghanistan er meget andet end det og det er det, som foreningen gerne vil formidle gennem deres madkultur. Tidligere lavede foreningen smagsprøver på dagen med et skilt, hvor alle ingredienser stor listet op. Nu har de fjernet skiltet for at skabe grobund for at starte en en dialog, hvor gæsterne kan spørge ind til de forskellige retter og få et større indblik i afghansk kultur.

Udviklingsprojekter i Afghanistan
Afghansk Kulturforening har i samarbejde med Danida og Dansk flygtningehjælp startet flere udviklingsprojekter i Afghanistan, blandt andet oprettelsen af et bibliotek samt opbygning af en skole i en landsby, hvor der undervises gratis i engelske og pc og matematik. Den afghanske afgangsprøve, som giver adgang til universitet, har normalt en høj dumpeprocent i landområderne. Før krigen var det max 5%, der bestod, men efter skoleprojektet blev indført var der sidste år 78%, der bestod og i år har hele 93% bestået i landsbyen. Foreningen har oprettet en fond til at medfinansiere disse projekter, og foreningen og dens medlemmer, familier og venner bidrager til fonden sammen med indtjeningen fra foreningens arrangementer.