Open Call – Efterårsudstillingen

Telefonfabrikken inviterer alle kreative sjæle og kunsthåndværkere til at indsende værker til

Efterårsudstillingen 2022 – HÆNDER

Vores hænder er vores værktøj. Vores hænder er unikke og kan bære præg af vores arbejde, alder og liv. Med vores hænder kan vi fremstille, skabe, kreere, dygtiggøre og perfektionere et håndværk.

Telefonfabrikken vil gerne se hvad dine hænder kan. Indsend dit værk til udstillingtelefonfabrikken@gmail.com

og hjælp os med at udvide kendskabet til håndværk og kunst. Kan du male og tegne? Væve, flette eller strikke? Kan du klippe og klistre? Lime, save, skrue og bore?

Vi vil se hvad dine hænder kan, og hvad de betyder for dig. Værkerne skal kunne ophænges på væggen, og må hverken monteres i loft eller på gulv, da udstillingsområdet også er en brandvej.

Udstillingsperioden vil være fra

d. 1/9-2022 til d. 26/11-2022 og der vil være opsætning i slutningen af august og nedtagning igen i slutningen af november.

Udstillingen bliver opsat på Telefonfabrikkens gangarealer, hvor mange mennesker dagligt passerer værkerne.

Indsend dit bidrag senest d. 1 august 2022.