Ordensregler

Leje af et øvelokale koster 400,- kr. per band per måned. Hvert band har ret til 2 øveblokke á 2 timer pr. uge.

På øveplanen på vores hjemmeside – www.telefonfabrikken.dk – under Musikkælderen kan man se, hvornår de forskellige bands har øvetid, og om der er ledige tider.

Alle bands kan frit benytte resterende de ledige tider.

Lejebeløb indbetales månedsvis forud via PBS. Sidste rettidige betalingsdato er den 5. i måneden, hvorefter den elektroniske brik blokeres. Man kan først få adgang til øvelokalerne, når kontingent igen er betalt.

Betales kontingent ikke inden den 5. i den efterfølgende måned, meldes bandet automatisk ud af Musikkælderen, og øvetiden fritstilles.

Samtidig med indmeldelse underskriver den ansvarlige fra bandet en brugerkontrakt, som fastsætter forudsætningerne for brug af øvelokalerne. Den ansvarlige for bandet får udleveret en nøgle, alarmkode, elektronisk brik og et kodeord til vagten i tilfælde af fejlalarm. Der betales 500.- i depositum for nøgle og brik.

Alle bands instrueres personligt i rigtig brug af nøgle, alarmkode, elektronisk brik og kodeord til vagten.

Hvis alarmen (som følge af forkert brug) sættes i gang af et band, betaler bandet, det på det pågældende tidspunkt gældende udrykningsgebyr – pr. 1.9. 2013 kr. 1650 kr. Dog kan man ringe til vagten, opgive kodeordet og dermed undgå at han rykker ud. Ved tab af nøgler betaler bandet omlægning af nøglesystem (dog max. 3.000.- kr.)

Det er den ansvarliges opgave og ansvar, at der er låst, og alarmen er sat til, når bandet forlader MK. Det vil sige. at han/hun skal sikre sig at:

  • Dørene til øvelokalerne og gangen er låst.
  • Lyset er slukket.
  • Alarmen er sat til.
  • Hoveddøren ud til det fri er låst.
  • Og meddele ledelsen om evt. fejl på eller manglende udstyr pr mail eller telefon. Overlades øvelokalerne til et andet medlemsband, skal man sikre sig, at det efterfølgende band også er medlem af Musikkælderen. Nøgle og nøglebrik er det eneste gyldige bevis på, at et band har ret til at være i Musikkælderen. Bandet der overtager lokalerne skal sikre sig, at bandet før dem har ryddet op efter sig selv, ellers er man selv ansvarlig for oprydning.

Brugerkontrakten og ordensreglerne for Musikkælderen skal overholdes af alle bands. I modsat fald kan bandet blive udelukket. Ved starten af hver øvetid skal bandet checke, at musikudstyret er i orden.

Eventuelle fejl eller mangler ved musikanlægget skal straks meddeles Telefonfabrikken på: tlf. 27145608 eller på e-mail: sofhen@gladsaxe.dk

I alt 12 bands har mulighed for at opbevare deres grej i skabene i øvelokalerne for egen regning og risiko. Bandet sørger selv for lås til skabene og forsikring af opbevaret udstyr.

Der må ikke stilles drikkevarer og lignende på musikudstyret. Rygning er ikke tilladt i Musikkælderen. Der må ikke drikkes øl, vin eller spiritus i Musikkælderen. Hashrygning eller indtagelse af andre euforiserende stoffer i Musikkælderens lokaler medfører øjeblikkelig ophævelse af bandets medlemskab.

Efter endt øvetid sørger bandet for oprydning. Eventuelt affald smides i containeren ved Telefonfabrikkens hovedindgang. Det er muligt at afholde musikarrangementer i Telefonfabrikkens øvrige lokaler. Afholdelse af sådanne musikarrangementer arrangeres altid i samarbejde med husets ledelse. Kontakt Telefonfabrikken på: tlf. 39 54 20 30 eller på e-mail: karker@Gladsaxe.dk

Opsigelse:

Opsigelse af medlemskab og øvetid sker skriftligt på mailadressen: hadani@gladsaxe.dk opsigelse sker senest den 15 i måneden med virkning fra den 1. Aflevering af nøglebrik afleveres på kontoret senest den sidste hverdag i måneden til: Jette Helman-Kristensen

Når skriftlig opsigelse og brikken er afleveret vil depositum blive tilbagebetalt.

OBS: Når man har afleveret sin udmelding og nøglebrik har man øvelokalet måneden ud.

Telefonfabrikken og Gladsaxe Musik- og Billedskole Revideret 15 september, 2016