Se projekter

Siden 2014 har KulturSkabernes rådgivere hjulpet mange folk på vej med deres arrangementer og projekter. Nedenfor kan du læse om nogle af de realiserede KulturSkaber-projekter:

Indsamlingsarrangement – Children’s Rights Foundation: Mary Nantayiro havde en drøm om at hjælpe St. Brunos Primary School i Uganda og startet Children’s rights foundation. Hun vidste imidlertid ikke hvordan hun skulle skaffe penge til projektet. I samarbejde med Kulturskaberne fik hun inputs og sparring i forhold til konceptudvikling og på planlægning og PR til en informationsaften for interesserede.

Flygelkoncert: Arash Rad er pianist og politisk flygtning fra Iran. I arbejdet for integration og forsøget på at nedbryde grænser mellem ’dem’ og ’os’ mener Arash at musik er vejen frem. I samarbejde med KulturSkaberne fik han arrangeret en matinékoncert for husets ældre brugere. Repertoiret bød bl.a. Kai Normann Andersen og Bent Fabricius Bjerre.

Lær at male graffiti: Den unge maler og musiker Adam Pukki havde en drøm om at starte en tegneskole i fabrikkens musikkælder. Han havde dog ingen erfaring med finansiering af kulturprojekt, men fik hjælp af KulturSkaberne i forbindelse med fondssøgning til materialer.

Groove: ildsjælen og danseinstruktøren Mette Oscar Pedersen drømte om at få hele Gladsaxe til at danse Groove, men havde ingen erfaring med markedsføring. I samarbejde med KulturSkaberne har hun nu arrangeret flere danseworkshop for familier og har opstartet et ugentlig senior dansehold. Så Groove er kommet for at blive.

Jazzbanko: I samarbejde med Gladsaxe Jazzklub arrangerede KulturSkaberne et jazzbanko-arrangement, hvor publikum spillede om kendte numre, leveret af en dygtig og veloplagt jazz-kvartet. Se her, hvordan det gik:

BattleDance plakat Final

Indsamlings-event til fordel for forældreløse børn i Sierra Leone: Foreningen Sierra Leone Danish Society ønskede at lave et indsamlings-event i Telefonfabrikken. De ville gerne inviterer bredt ud i Gladsaxe og omegn, men vidste ikke hvad arrangementet skulle indeholde. KulturSkaberne gav inputs og sparring på alt fra indhold, planlægning, PR og afvikling. Det lykkes at samle over 20.000 kr. ind på entré og donationer.

Dance Battle: Ruth Kobli, en privat initiativtager, kom med et ønske om at afholde en dansekonkurrence, uden nogen form for tidligere erfaring. Hun fik sparring på alt fra projektbeskrivelse, tidsplan, PR og afviklingsplan. 3 danse-grupper meldte sig til og dystede mod hinanden i Telefonfarikkens Café, Drop Inn.

Åbent Hus i Petanque Klubben: Foreningen havde stor erfaring med at afholde stævner og arrangementer, men efterlyste erfaring med PR-arbejdet. Hos KulturSkaberne fik de hjælp til at udforme en nyhedsartikel til Gladsaxe Bladet og opnåede en bredere kommunikation.

Teater-præsentation: KulturSkaberne præsenterede sig selv og deres mission for Gladsaxes børnfamilier. Tak til Gladsaxe Hovedbibliotek og Teatret St.Tv. fordi vi måtte komme forbi! Se her hvordan det gik:

Folk-, Vise- og Contry-jam session i Telefonfabrikkens Café: En lille gruppe musikere ønskede at skabe en række åben-scene koncerter inden for folk-, vise og contry-genrene. De fik hjælp til at stable deres første arrangement på benene, for at afprøve det, og dernæst til at skrive en ansøgning til Telefonfabrikkens arrangement-pulje. Nu er finansieringen nu er på plads til at lave en række koncerter og som kan vokse sig større med tiden.

Loppemarked.KulturSkaberne+Sunshine
  • Loppemarked til fordel for unge arbejdsløse i Vestafrika: Foreningen Sunshine Danmark havde tidligere afholdt et loppemarked på Nørrebro for at samle penge ind til unge arbejdsløse i Vestafrika, men her var budgettet faldet fra hinanden. Udgifterne var oversteget de forventede indtægter og der var røde tal på bundlinjen. Med hjælp fra KulturSkaberne fik foreningen justeret deres budget, så de kunne holde udgifterne i bund og skabe et overskud.

Koncert for lokale pop- og rockbands: Alex Fog, trommeslager i Telefonfabrikkens øvelokale-fællesskab, tog initiativ til at skabe en koncert for resten af bandsne i Musikkælderen. Han fik hjælp til planlægning og afvikling og håndtering af det lyd- og lys-tekniske.

Diabetes Motivationsgruppe (motion og madlavning): En kvinde henvendte sig med ønsket om at lave en motivationsgruppe for diabetikere i Telefonfabrikken. Hun havde selv megen erfaring med at afholde aktiviteterne, men fik hjælp til PR-arbejdet. I dag er hendes gruppe velbesøgt med ca. 12 faste deltagere.

Familie Café i Søborg Kirke: En gruppe mødre på barsel ville gerne oprette et tilbud om leg, samvær og tidlig aftensmad sammen ungerne og andre familier. De fandt en samarbejdspartner i Søborg Kirke og fik gode råd fra KulturSkaberne til hvor de kunne søge inspiration og økonomisk støtte til etablering af mad-fællesskabet.