Telefonfabrikken i 2020

Samarbejde i Telefonfabrikken i 2020 – YOU and The Cultural Center in 2020

for english version look below

Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus inviterer i dag indenfor til en myriade af kulturtilbud, events og begivenheder, som kun lader sig gøre pga. af 100+ aktive, frivillige kulturaktører, foreninger og grupper – dvs. JER! I og jeres tilbud og aktiviteter i huset gør Telefonfabrikken til et centrum for en særdeles stor og mangfoldig gruppe af mennesker. I har alle det til fælles, at I brænder for at skabe kunst og kultur til, med og/eller for andre. Nogle gange i jeres eget regi og andre gange på tværs af grupper og foreninger. I er også forskellige. I har forskellige interesser, kompetencer, sociale forhold, kulturelle baggrunde og jeres behov for og ønsker til, hvad Telefonfabrikken kan gøre præcist for jeres kulturtilbud og aktiviteter er derfor også forskellige fra hinanden.  

I krydsfeltet mellem ovennævnte forskellige behov og ønsker, arbejder og jonglerer mine medarbejdere og jeg hver dag. Vi er glade for de mange gode samarbejder, vi allerede har med mange af jer, og vi ønsker at udvide med flere, blandt andet for at sikre, at vores arbejde gør en forskel for flest muligt af jer, og for fortsat at udvikle Telefonfabrikken, så den bliver ved med at være et relevant kulturhus for jer alle.

Derfor inviterer vi jer hermed til fællesmøde, hvor vi kan dele de nye samarbejdsformater, vi er i gang med at prøve af. Mødet er også til for at høre jeres perspektiver på de nye metoder og formater vi arbejder med.

Vi håber at se så mange som muligt til fællesmøde i Drop Inn torsdag den 14. november kl. 17.30 – 18.30.

Mødet har følgende dagsorden:

  • Hvem er I – De vigtigste tre grunde til, at I har aktiviteter netop i Telefonfabrikken (1 minut hver)
  • Hvorfor er det en god ide, at I samarbejder med os, der arbejder i Telefonfabrikken? Hvordan er det givende og hvordan er det enerverende? Eller er det slet ikke vigtigt for jer?
  • Betina fortæller om en af de nye måder, vi er begyndt at arbejde med nye kulturaktører på. Vi kalder det Open Call. Vi har blandt andet fået en ny udstillingsansvarlig. Hvad er der kommet ud af det?
  • I januar 2020 inviterer vi jer alle til en workshop med temaet: ’Nye samarbejdsmåder – hvordan forbedrer vi det, vi allerede gør’? Vi ønsker at høre jeres mening og perspektiver på nye måder at være kulturhus på og dermed samarbejde på.
  • Vi slutter af med af dele nogle af de nye formater, der erstatter de faste udvalg og Husrådsmøderne.

Vi sørger for lidt snacks og noget at drikke.

TILMELDING IKKE NØDVENDIG!

English version

Telefonfabrikken is today a cultural center with a countless number of cultural events and cultural happenings, which is possible due to 100+ active, voluntary cultural entrepreneurs, associations and groups – that is YOU! Your events and activities here, makes Telefonfabrikken a fantastic gathering point for a large and diverse group of people. All kinds of people. You have things in common and you diverse from each other too. You are all passionate about creating art and culture for and/or with others. Sometimes for a niche or for a narrow group of people and sometimes across groups, interest and associations. You also differ in what you do; your interests, competences, social conditions, cultural backgrounds and your needs and wants in regard to what Telefonfabrikken can do to support exactly your associations and your activities.

The above platform of different needs and wants is what my employees and I work and joggle in every day. Today we do collaborate with a lot of you, but we believe we could enhance these collaborations. In order for us to do a proper job, and to keep the cultural center relevant for as many of you as possible, we would like to meet and hear what your perception of that is.

Therefore, we hope to see you in Telefonfabrikkens Drop Inn Café Thursday, November 14, at 5.30 pm – 6.30 pm. The meeting will be held in both Danish and English.

The meeting has the following agenda:

  • Who are you? – And your three main reasons for having activities in Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus (1 minute each)
  • Why is it a good idea to cooperate with the management? What is rewarding and what is not?
  • Betina talks about new ways to involve cultural actors here at the Telefonfabrikken. Open Call: New exhibition manager. What it is the result of this?
  • In January 2020 we are inviting you to a workshop on the subject ‘collaboration – how do we improve what we are already doing?’. We would like to hear your opinion and perspectives on new ways of collaborating in cultural centers.
  • Finally we will be sharing a couple of the new formats, which we are already working with.

We serve snacks and something to drink.

REGISTRATION NOT NECESSARY!