Scroll for english/

Kære foreninger, grupper og private aktører i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

Vi desværre haft en vandskade i bygningen, der har afledt skimmelsvamp i høj eller meget høj grad i flere af vores lokaler. Det betyder, at vi fra på mandag den 30. november ikke kan have aktiviteter i store dele af kulturhuset.

Det er vigtigt for os at fortælle, at I er meget velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til situationen.

Måske kan du også få svar på nogle af dine spørgsmål her:

Hvor skal jeg så lave mine aktiviteter?
Vi arbejder i øjeblikket tæt sammen med lokalebooking og Børne- og kulturforvaltningen om at lave en genhusningsplan for jeres aktiviteter. Vi kontakter jer snarest mulig i den forbindelse.

Virker min nøglebrik til Telefonfabrikken stadig fra den 30. november?
Nej, din nøglebrik vil blive deaktiveret og du skal kontakte personalet i Telefonfabrikken, hvis du har brug for at hente dine ting i kulturhuset.

Skal jeg have hentet alle mine ting på inden den 30. november?
Nej, du kan sagtens hente dine ting efter den 30.11 ved at lave en aftale med Telefonfabrikkens personale.

Kan jeg booke Drop Inn til mine aktiviteter?
Nej, du kan ikke afvikle dine aktiviteter i Drop Inn.

Hvornår kan jeg booke lokaler i Telefonfabrikken igen?
Vi kender ikke tidshorisonten for renoveringsarbejdet af bygningen. Men vi forventer det kan tage 1 års tid. I får en mail fra lokalebookingen, når kulturhuset igen er åbent for booking.

Hvem skal jeg snakke med, hvis jeg er bekymret for mit helbred?
Sundhedsmyndighederne anbefaler at du tager kontakt til egen læge, hvis du er bekymret for at dit helbred er blevet påvirket af skimmelsvamp.

Kan jeg stadig snakke med Telefonfabrikkens personale? Og kan jeg stadig finde dem i deres kontor?
Ja, vi er stadig på vores telefoner og mails. Og nej, vi forlader også vores kontor på mandag.

Vi anbefaler jer at læse mere om situationen i vedhæftet brev fra Vicedirektøren for Børne- og Kulturforvaltningen, Ingelise Damm

Husk endelig at vi stadig går på arbejde. Vi er her for at hjælpe jer med svar på denne specifikke situation og til at sparre med om (eksisterende/nye) kulturprojekter. Kulturhuset og kulturlivet skal leve videre… for en stund et andet sted end på Telefonvej.

English version

Dear associations, groups and private actors at Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

Unfortunately we have had water damage in our building which has led mold at a high or very high level in several of our rooms. This means that from Monday November, 30 there will be (almost) no activities in the house.
It is important to tell you that you are more than welcome to contact personnel from Telefonfabrikken’s office, if you have any questions concerning the situation. AND maybe the questions listed below will answer some of your questions

Where should I do my activities, if not at Telefonfabrikken?
We are currently working with Booking (Lokalebooking) and Children and Culture Administration (Børne- og kulturforvaltningen) to make a rehousing plan for your activities. We will contact you as soon as possible.

Does my key for Telefonfabrikken still work after Monday, November 30?
No, your key will be deactivated, and you must contact the staff in case you need to get your things.

Do I have to pick up all my things before Monday, November 30?
No, you can easily get your things after November 30 by making an appointment with the staff from Telefonfabrikken.

Can I book Drop Inn for my activities?
No, you can not do your activities in Drop Inn.

When can I book a room in Telefonfabrikken again?
We do not know the time perspective for the renovation of the building. But we expect it may take 1 year. You will receive an email from Lokalebooking when Telefonfabrikken is open for reservation again.

Who should I talk to if I’m worried about my health?
The health authorities recommend that you contact your own doctor if you are concerned that your health has been affected by mold.

Can I still talk to the staff from Telefonfabrikkens? And can I still find them in their office?
Yes, we are still on our phones and emails. And no, we’re leaving our office on Monday, too.

We recommend that you read more about the situation in the attached letter from the Deputy Director of the Children and Culture Administration, Ingelise Damm (Unfortunately only I Danish).

Please do remember that we still working. We are her to help you and answers any questions you have regarding the situation. The cultural life must remain … for a while somewhere else then her at Telefonvej.