Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus har i 2014 og 2015 været en del af Jazzens Saga i samarbejde med Bibliografen, Gladsaxe Bibliotekerne, Gladsaxe Oplysnings forbund, Gladsaxe Musik- og Billedskole og Gladsaxe Jazzklub.

Betina Kimergård, leder af Telefonfabrikken, ser det som én af husets vigtigste opgaver at indgå i samarbejder med borgere og foreninger om at skabe nye arrangementer og projekter: ”Vi vil rigtig gerne være med til at kickstarte nye arrangementer for og med borgerne. Fx gennem større samarbejder som Jazzens Saga, men også gennem vores initiativ Kulturskaberne. Det er en vigtig del af vores arbejde at bakke op om det store arbejde, de frivillige gør og at hjælpe endnu flere med at skabe nye kulturtilbud.”

Der er mange grunde til at samskabelse med frivillige og foreninger står højt på dagsordenen. Blandt andet lægges der i kommunens kulturpolitik vægt på samarbejde og udvikling af nye tilbud sammen med borgerne. Den politik arbejder Telefonfabrikken på at udmønte i deres daglige arbejde, fortæller Betina Kimergård. Hun mener, at samarbejdsprojekter som Jazzens Saga, er den rigtige vej at gå for kommunens kulturinstitutioner: ”Det er ved at facilitere de frivilliges idéer, vi får mest ud af vores ressourcer. Vi har ikke den samme ekspertviden, som foreningerne – vi kan noget andet. Vi kunne ikke gøre det uden hinanden, og det giver god synergi.”

Telefonfabrikken har længe samarbejdet med frivillige foreninger og laver stort set alle deres projekter i samarbejde med borgerne. Det særlige ved Jazzens Saga er, at alle de kommunale kulturinstitutioner har været med i projektet og haft en fælles styregruppe – og det har øget kendskabet til hinandens ressourcer og styrket muligheden for at skabe flere projekter sammen i fremtiden.

”Vi i styregruppen har fundet ud af at ’stå sammen.’ Vi har fået større kendskab til hinandens prioriteter og kompetencer. Vi er begyndt at sende flere projekter videre til hinanden nu, der er mere udveksling mellem os. Samarbejde handler i bund og grund om at have godt kendskab til hinanden – det behøver ikke være så svært,” fortæller Betina Kimergård.

At være med i Jazzens Saga har været helt naturligt i forhold til Telefonfabrikkens måde at arbejde på, og det er håbet at projektet også har fået flere til at få øjnene op for Telefonfabrikkens brede tilbud: ”I dette projekt har der været fokus på, at skabe et kulturtilbud med høj kvalitet. Det passer godt med vores ønske som kulturhus om både at give folk det, de gerne vil have, men også skabe tilbud, der kan udvide folks horisont – de, der har fulgt Jazzens Saga alle aftenerne har virkelig fået sat jazz-historien i perspektiv.”

Telefonfabrikken arbejder videre med deres mange samarbejdsprojekter med foreninger og frivillige, men derudover har de efter Jazzens Saga fået mod på flere større samarbejder på tværs af alle de kommunale kulturinstitutioner: ”Vi kunne godt tænke os at være med i noget lignende igen. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være for et projekt næste gang, men hvis der er en forening eller nogle frivillige, der har en god idé, så vil vi gerne være med til at gøre den til virkelighed,” afslutter Betina Kimergård.